May
6
2018

19 maj 2018 Sveriges Belarusier Extra årsmöte

Föreningen Sveriges Belarusier kallar sina medlemmar på extra årsmöte. Mötet ska äga rum den 19:e maj 2018 17:00, lördag. Information om plats där mötet ska äga rum kommer att publiceras lite senare.

Dagordning till Sveriges Belarusiers extra årsmöte

1) Godkännande av ändringar i stadgarna
Årsmöte i mars godkänt enhälligt att ändra punkten i stadgarna så att antingen kassören eller ordföranden har rätt ensam att skriva under i föreningens namn.

2) Fastställande av medlemsavgift
Sveriges Belarusiers styrelsen föreslår att minska medlemsavgift till 50 SEK per år och medlem. Styrelsen föreslår även om man betalar medlemsavgift under perioden 1:a september – 31:a december så gäller det även för kommande år.

Enligt stadgarna vid extra årsmötet får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Mötesspråket är belarusiska och svenska.

Vi påminner också att rätten att rösta har bara oficiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankkonto (5215-1086143 i SEB Bank), BankGiro (725-0616) eller med kontant under mötet. Medlemsavgift är för nuvarande 100 kronor.

Mer info – i Facebook event här https://www.facebook.com/events/2052727365046842/

Vällkommen!

Mar
24
2018

Protokollet till Årsmöte 2018

2018_03_11 – Protokoll från Årsmöte 2018

2018_03_11 – Protokollsutdrag – Firmatecknare

Revisionsberättelse 2017

Balansrapport 2017

Mar
4
2018

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018:

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av
–a. Ordförande på ett år
–b. Kassör på ett år
–c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, plus upp till 3 suppleanter
–d. Valberedning
–e. Revisor
13. Övriga val
–a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
–a. Föreningens registreringsadress.
–b. Föreningens lokal.
–c. Föreningens bankkonto.
–d. Ändringar i stadgar avseende delat rätt av föreningens ordförande och kassör att teckna föreningens firma.
–e. Hur GDPR påverkar oss.

Feb
11
2018

11 mars 2018 Sveriges Belarusier Årsmöte

Föreningen Sveriges Belarusier kallar alla belarusier eller er som är intresserade av Belarus, på kommande årsmöte 2018. Mötet ska äga rum den 11:e mars 2018 på vår vanlig lokalen i Gröndal (https://www.hitta.se/kartan?s=832ee791)

Dagordningen kommer att publiceras senare, men senast en vecka innan årsmöte.

Om ni önskar delta i styrelsearbete i 2018, skriv gärna ett meddelande om det till info@sverigesbelarusier.se senast den 4:e mars 2018.

Andra förslag eller frågor, som ni vill ta till årsmötet, skicka gärna till samma epost eller Facebook event inom en vecka, till och med den 18:e februari 2018.

Vi påminner också att rätten att rösta och/eller vara valt i styrelse har bara oficiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankkonto eller med kontant under mötet. Medlemsavgift är 100 kronor.

Mer info – i Facebook event här https://www.facebook.com/events/1774169976210603/

Vällkommen!

Apr
18
2017

Protokollet till Årsmöte 2017

Mar
12
2017

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2017

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a. Ordförande på ett år
b. Kassör på ett år
c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, plus 3 suppleanter
d. Valberedning
e. Revisor
13. Övriga val
a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
a. Ändring av stadgar från förra årsmötet (mars 2016), som passar till 2017.
b. Ny design av Sveriges Belarusier hemsida presenteras.

Feb
21
2017

19 сакавіка 2017 г. Штогадовы з’езд Беларусаў Швецыі

Föreningen Sveriges Belarusier kallar alla belarusier eller er som är intresserade av Belarus, på kommande årsmöte 2017. Mötet ska äga rum den 19:e mars 2017 på vår vanlig lokalen i Gröndal (https://www.hitta.se/kartan?s=832ee791)

Kl. 16.30 börjar vi med att titta på filmen Viva Belarus.
Kl. 18.00 rapporterar vi om föreningens verksamhet i 2016 och väljer ny Styrelse. Detta år erbjuder vi att genomföra den officiella delen som informell vänlig middag.

Om ni önskar delta i styrelsearbete i 2017, skriv gärna ett meddelande om det till info@sverigesbelarusier.se senast den 18:e mars 2017.

Andra förslag eller frågor, som ni vill ta till årsmötet, skicka gärna till samma epost eller Facebook event under denna vecka, till och med den 26:e februari 2017.

Vi påminner också att rätten att rösta och/eller vara valt i styrelse har bara oficiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankkonto, som ni kan hitta på Facebook event, eller med kontant under mötet. Medlemsavgift är 100 kronor.

Mer info – i Facebook event här https://www.facebook.com/events/1463066517058774/

Vällkomna!

Mar
30
2016

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2016

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a. Ordförande på ett år
b. Kassör på ett år
c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st (inkl. ordförande och kassör), plus 3 suppleanter
d. Valberedning
e. Revisor
13. Övriga val
a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
a. Strategisk plan 2016 (utkast)
b. Ändring av stadgar från förrförra årsmötet (februari 2015), som passar till 2016.

Nov
25
2015

Артыкул-справаздача “Беларусаў Швецыі” з нагоды праектнага падарожжа “ForumSYD”

З 15 па 19 лістапада 2015 года адбылося праектнае падарожжа пад кіраўніцтвам арганізацыі “ForumSYD” з мэтай пашырэння практыкі і кантактаў сярод грамадскіх арганізацый краін Усходняга Партнёрства. У межах гэтага падарожжа прадстаўнікі некалькіх швецкіх арганізацый, у тым ліку і “Беларусаў Швецыі”, наведалі Кішынёў і Кіеў. Вось невялічкія замалёўкі пра кожную з краін.

Кішынёў, Малдова

Ужо ў перkk2шы дзень падарожжа апоўдні адбылася сустрэча прадстаўніка “Беларусаў Швецыі” з ажно пяццю беларусамі Малдовы. Напярэдадні вечарам і раніцай скантактаваліся з кіраўніцай “Беларускага Культурнага Руху Малдовы” Ганнай Мазур. Вельмі ўразіла, як за палову дня ў панядзелак сярод працоўнага тыдню ў яе атрымалася не толькі самой тэрмінова вылучыць вольны час, але і запрасіць на сустрэчу яшчэ чатырох сябраў дыяспары. Завіталі ў рэстарацыю традыцыйнай кухні Малдовы “La Plăcinte”, дзе сябры пачаставалі, не цяжка здагадацца, плачынтамі – пірагамі з бульбай і брынзай. Падчас нашай прыемнай, вясёлай і непрымушанай размовы, тым не менш, былі заўважаныя і падабенства, і адрозненні паміж суполкамі “Беларусаў Швецыі” і беларусаў Малдовы. Варта адзначыць, што сярод актыўных сяброў дыяспары ёсць тыя, хто прыехаў у Малдову 40 гадоў таму, напрыклад, рэдактар беларускамоўных перадач на “Тэлерадыё-Малдова” Генадзь Зеньковіч, і тыя, хто ў краіне зусім нядаўна. Як і ў Швецыі, большасць мерапрыемстваў арганізуецца на валанцёрскіх падставах у вольны час, галоўныя акцэнты – на мове, культурных падзеях і святкаванні традыцыйных беларускіх святаў. Таксама няма строгага абмежавання актыўнасці менавіта беларусамі, падзеі адчыненыя для ўсіх культур.

У той жа час, бkk1ачныя і адрозненні. Дыяспара Малдовы больш вялікая і разнастайная, у першую чаргу дзякуючы доўгаму супольнаму лёсу Беларусі і Малдовы ў складзе СССР, адсутнасці візаў паміж краінамі і рускай мове, якая з’яўляецца агульназразумелай для абедзвюх краін. Рэгулярна праводзяцца гурткі для дзяцей, не толькі па вывучэнні мовы, але і звычайныя творчыя, толькі з беларускай тэматыкай, напрыклад, маляванне арнаментаў, выраб упрыгожванняў для святкавання “Гукання вясны”. Вельмі адчулася, як розніца ў асабістых гісторыях большасці актыўных сяброў дыяспары адгукаецца на каштоўнасцях і падыходах да працы суполкі. Напрыклад, “Беларусы Швецыі” больш уважліва ставяцца да праваабарончых пытанняў, падтрымкі дэмакратычных каштоўнасцяў, аднаўлення цікаўнасці да гісторыі. Беларусы Малдовы падкрэсліваюць сваю апалітычнасць і ладзяць актыўнае супрацоўніцтва і з грамадскімі, і з дзяржаўнымі беларускімі ўстановамі.

Акрамя вышэйназванай, за два дні ў Малдове завіталі ў шмат іншых арганізацый, у тым ліку ў Інстытут па Правах Чалавека ў Малдове (IDOM), UNDP Moldova, філіялы швецкіх арганізацый Civil Rights Defenders і Individuell Människohjälp, Legal Resources Centre from Moldova (LRCM/CRJM) і East Europe Foundation. Супрацоўнікі і валанцёры IDOM, напрыклад, займаюцца прамоцыяй, падтрымкай і абаронай розных фундаментальных правоў чалавека, але факусуюцца ў першую чаргу на некалькіх больш вузкіх накірунках: правах людзей, якія жывуць з ВІЧ/СНІД; правах пацыентаў, у тым ліку з ментальнымі захворваннямі (у тым ліку абарона ў выпадках недобрасумленнай медыцынскай дапамогі); таксама правах людзей, якія знаходзяцца ў месцах часовага зняволення. Іншая арганізацыя, East Europe Foundation, з’яўляецца фондам, які перанакіроўвае грошы ад некалькіх буйных донараў (напрыклад SIDA і DANIDA) на больш дробныя праекты ў Малдове (50-100 праектаў рознай працягласці актыўныя на сённяшні дзень), якія датычацца адной з 7 актуальных праграм EEF: грамадзянскай актыўнасці, сацыяльнага прадпрымальніцтва, развіцця медыяў, лакальнага развіцця, моладзевых банкаў ці ўразлівых груп (дзяцей, ахвяр хатняга гвалту, людзей з абмежаванымі магчымасцямі і г.д). Кульмінацыяй візіту ў Малдову стаў удзел швецкай дэлегацыі ў Каардынацыйнай сустрэчы грамадскай супольнасці, арганізаванай пасольствам Швецыі ў Малдове. Акрамя нас, у сустрэчы прынялі ўдзел больш за 20 арганізацый Скандынавіі, Заходняй Еўропы і Малдовы, а прадстаўніца Еўракамісіі прэзентавала праграму “EU Roadmap for Engagement with Civil Society.”

Кіеў, Украіна

У Кіеў прыkk3ляцелі раніцай 18га, і ўжо праз некалькі гадзін завіталі ў дзве невялічкія, але вельмі актыўныя ўкраінскія НДА, Convictus і Studena, якія працуюць з пытаннямі гвалту на падставе гендэрнай дыскрымінацыі. Для Studena, напрыклад, адным з галоўных накірункаў дзейнасці з’яўляецца абарона правоў жанчын у арміі, а Convictus працуе з людзьмі, залучанымі ў сэкс-бізнэсе: як з работнікамі (жанчынамі, мужчынамі і трансгендарамі), так і з кліентамі. Вялікая ўвага надаецца пытанням прафілактыкі ВІЧ, рэінтэграцыі ў грамадства пасля турмы ці ўдзелу ў баявых дзеяннях. Асобным праектам для Convictus стаіць праца з трансгендарамі (не толькі тымі, хто неяк датычыцца сэкс-бізнэсу, а наогул), якія ва Ўкраіне адчуваюць зараз вялікую адасобленасць ад астатняй ЛГБ-супольнасці. Для трансгендараў (якіх зараз сярод кліентаў Convictus налічваецца каля 140) разам з кіеўскай грамадскай арганізацый трансгендараў “HPLGBT” арганізуюцца трэнінгі на тэму ўпэўненасці, самавыяўлення і аховы здароўя. Большасць праграм Convictus ажыццяўляецца ў Кіеве, але арганізацыя дапамагае сваім партнёрам па ўсёй Украіне экспертнымі ці трэнінгавымі матэрыяламі.

Што датычыцца сустрэч з беларускімі арганізацыямі ў Кіеве, то тут іх адбылося можна сказаць ажно тры. Першую зладзілі ўвечары 18га з украінцам – заснавальнікам і лідарам гуртку беларускай мовы. Гурток наведваюць галоўным чынам украінцы, якія цікавяцца мовай і культурай суседняй краіны, але апошнім часам далучылася і некалькі беларусаў.  Мовы падобныя, таму гурток ладзіцца ў фармаце размоўнай кавярні і звычайна праходзіць акурат у кавярні. Акрамя звычайных сустрэч, “БілРозмовКлуб” (“БелРазмоўКлуб”) прымае ўдзел у Днях беларускай літаратуры ва Ўкраіне і іншых мерапрыемствах, а таксама арганізуе свае. Напрыклад, 26 лістапада, з нагоды Дня Народзінаў Уладзіміра Караткевіча адбудуцца традыцыйныя чытанні яго творчасці каля помніка ў Кіеве, дзе, дарэчы, таксама знаходзіцца універсітэт, у якім Караткевіч пачаў пісаць на беларускай мове.

З 19 па 21 лістапада ў Кіеве праходзіў штогадовы Форум грамадзянскай супольнасці краін (а чаму краін тады з маленькай?:)) Усходняга Партнёрства, на які завіталі і лідары грамадскіх арганізацый з Беларусі. З імі давялося сустрэцца апоўдні 19га лістапада. Першая частка сустрэчы мела галоўным чынам характар абмену кантактамі, а сярод удзельнікаў былі такія волаты грамадскага сектару Беларусі, як Святлана Каралёва (Старшыня Каардынацыйнага камітэта Форуму, ранейшая генеральная сакратарка Нацыянальнага савета дэмакратычных моладзевых арганізацый і ініцыятываў Беларусі “РАДА”), вядомая праваабаронца Алена Танкачова, Ігар Рынкевіч, Улад Вялічка і іншыя. Другая частка сустрэчы адбылася ўжо з моладзевымі актывістамі, дзе мы не толькі абмяняліся кантактамі, але адразу абмеркавалі магчымыя тэматыкі для супрацоўніцтва, і правялі нешта накшталт дробнага брэйншторму наконт пэўных праектаў, якія “Беларусы Швецыі” могуць зладзіць разам з моладзевымі НДА з Беларусі.

Традыцыйна ўжо, завяршыўся дзень сустрэчай у пасольстве Швецыі ва Ўкраіне, а таксама цудоўнай вячэрай у рэстаране ўкраінскай кухні “Опанас”. Двое з удзельнікаў падарожжа засталіся ў Кіеве 20 і 21 лістапада, каб прыняць удзел у Форуме, а тры, у тым ліку і прадстаўніца “Беларусаў Швецыі”, раніцай 20 лістапада вярнуліся ў Стакгольм.

Коратка пра астатнія швецкія арганізацыі, якія прынялі ўдзел у падарожжы

ForumSYD

http://www.forumsyd.org/

ForumSYD – гэта незалежная пазапалітычная парасонкавая арганізацыя, якая з’яўляецца найвялікшай платформай грамадзянскай супольнасці Швецыі і ажыццяўляе дапамогу ў развіцці ў кантэксце правоў чалавека. У склад ForumSYD уваходзіць прыблізна 160 арганізацый у Швецыі, але працуе арганізацыя па ўсім свеце, у тым ліку мае беларускі філіял, які знаходзіцца ў Вільні.  У гэтым праекце “ForumSYD” выступіла ў якасці арганізатара і фасілітатара падарожжа, а супрацоўнікі таксама ўзялі ўдзел у Форуме грамадзянскай супольнасці, які праходзіў у Кіеве з 19 па 21 лістапада.

FN-förbundet (UN-association Sweden)

http://www.fn.se/

FN-förbundet працуе пад брэндам United Nations і ў якасці асноўных напрамкаў сваёй дзейнасці ставіць менавіта прамоцыю каштоўнасцяў ААН, адпаведных ведаў і практык. Але ў той жа час яна не з’яўляеца філіялам ААН і не атрымлівае ад іх фінансавай падтрымкі. Дзейнасць ажыццяўляецца праз шэраг доўга- і кораткатэрміновых праектаў, якія падаюцца ў розныя фонды. У арганізацыі на дадзены момант некалькі тысяч сяброў, каля 100 лакальных аддзяленняў па ўсёй Швецыі і каля 30 школ. Галоўнай мэтай падарожжа супрацоўніца FN-förbundet ставіла ўсталяванне кантактаў з іншымі арганізацыямі пад брэндам UN, якія працуюць у Малдове і Украіне, пошук менавіта незалежных UN-ассацыяцый ці арганізацый, якім было б цікава на сваёй базе такія асацыяцыі стварыць.

Män för jämställdhet (Men for Gender Equality)

http://www.mfj.se/

Гэтая арганізацыя спрабуе падняць пытанні гендарнай роўнасці паміж мужчынамі і жанчынамі з новага пункту гледжання. Звычайна ў фемінісцкіх арганіз
ацыях, ці ў цэнтрах дапамогі ахвярам хатняга гвалту, ці ў іншых арганізацыях, якія займаюцца правамі жанчын і мужчын, уся праца накіравана на жанчыну – то бок ахвяру, у той жа час як мужчыны, якія ў большасці выпадкаў з’яўляюцца выканаўцамі агрэсіі, застаюцца без увагі і працягваюць жыць са сваім і стэрэатыпамі ў галаве, і са сваімі невыказанымі праблемамі. Арганізацыя “Men for Gender Equality” накіроўвае вектар сваёй дзейнасці менавіта на мужчын, праводзіць для іх трэнінгі, ладзіць тэлефон і чат даверу, а таксама іншыя праекты. Сярод супрацоўнікаў НДА прыблізна роўная колькасць мужчын і жанчын, ўжо некалькі год вядуцца сумесныя праекты ў Расіі і Беларусі. У межах падарожжа супрацоўніца “Men for Gender Equality” ставіць сваёй мэтай прааналізаваць, як грамадскія арганізацыі Малдовы і Украіны працуюць з пытаннямі гендарнай роўнасці, а таксама ўсталяваць кантакты для новых праектаў.

PRO Sverige

http://pro.se/

Гэтая недзяржаўная арганізацыя, якая аб’ядноўвае пенсіянераў Швецыі, з’яўляецца філіялам міжнароднага аб’яднання PRO Global. У Швецыі на сённяшні дзень прыблізна 400.000 чалавек з’яўляюцца сябрамі НДА, якія дапамагаюць аднаму ці некалькім дробным яе філіялам. Галоўныя мэты PRO Sverige – павышэнне актыўнасці пенсіянераў у Швецыі. Робіцца гэта праз шматлікія культурныя, спартыўныя і адукацыйныя мерапрыемствы, гурткі, сумесныя падарожжы. Усе гэтыя праекты збіраюць штогод прыблізна 1,4 мільёны ўдзельнікаў толькі ў Швецыі. У падарожжы прадстаўнік PRO Sverige таксама шукаў новыя кантакты і перспектывы супрацоўніцтва з арганізацыямі краін Усходняга Партнёрства.

Ірына Азаранка

Oct
27
2015

Möte med den belarusiska oppositionsledaren Mikola Statkievič

MikolaS151026

Den belarusiska oppositionsledaren Mikola Statkievič kom till Sverige för att tala om sina erfarenheter, situationen efter presidentvalet den 11 oktober och sin syn på utvecklingen, både i Belarus och i landets relation till EU och Sverige.

I samtalet medverkade även Carin Jämtin, partisekreterare (S) och Martin Uggla, ordförande i Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Samtalsledare: Jon Fridholm, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter.

Man kan se inspelningen från kvällen här