Om oss

Om oss

Sveriges Belarusier bildades den 24 oktober 2009, då ett femtontal svenska belarusier samlades till ett första konstituerande möte, där stadgarna och styrelsen för en numera formaliserad belarusisk förening klubbades igenom. Sveriges Belarusier förenar numera belarusier av alla åldrar och yrken som är bosatta i Sverige. Föreningen är patripolitiskt neutral och bygger på en generell europeisk värdegrund. Vi vill vara en folklig belarusisk ambassad, en interaktionsplattform för belarusier som bor i Sverige. Vi arbetar för att underlätta för belarusier att integreras in i det svenska samhället, för att stärka banden med belarusiska föreningar i andra länder samt utveckla medborgerliga relationer mellan Sverige och Belarus. Vi vill även arbeta för att stärka Belarus roll i konsolideringen av den europeiska kontinenten i fred och välstånd samt för en hållbar utveckling av Östersjöregionen.

Våra främsta mål är:

  • Att förena och bygga relationer mellan belarusier som är bosatta i Sverige
  • Försvara den belarusiska etniska minoritetens intressen
  • Medverka till ökade kontakter mellan det belarusiska och det svenska folket
  • Värna om det belarusiska kulturarvet, språket och identiteten
  • Bedriva pedagogisk verksamhet inom kultur och forskning
  • Medverka till en hållbar utveckling i Belarus
  • Sprida information och väcka opinion kring Belarus i Sverige

För att bli medlem: betala 100 sek till – Orgnr: 802449-2129, Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank, BankGiro 725-0616

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.