Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2016

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a. Ordförande på ett år
b. Kassör på ett år
c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st (inkl. ordförande och kassör), plus 3 suppleanter
d. Valberedning
e. Revisor
13. Övriga val
a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
a. Strategisk plan 2016 (utkast)
b. Ändring av stadgar från förrförra årsmötet (februari 2015), som passar till 2016.

RSS för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Leave a Reply