Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2017

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a. Ordförande på ett år
b. Kassör på ett år
c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, plus 3 suppleanter
d. Valberedning
e. Revisor
13. Övriga val
a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
a. Ändring av stadgar från förra årsmötet (mars 2016), som passar till 2017.
b. Ny design av Sveriges Belarusier hemsida presenteras.

RSS för kommentarer till det här inlägget. TrackBack URI

Leave a Reply