Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018:

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av
–a. Ordförande på ett år
–b. Kassör på ett år
–c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, plus upp till 3 suppleanter
–d. Valberedning
–e. Revisor
13. Övriga val
–a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
–a. Föreningens registreringsadress.
–b. Föreningens lokal.
–c. Föreningens bankkonto.
–d. Ändringar i stadgar avseende delat rätt av föreningens ordförande och kassör att teckna föreningens firma.
–e. Hur GDPR påverkar oss.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

© 2019 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.