Bli medlem!

Bli medlem!

Vem får bli medlem?

Den som söker medlemskap i föreningen måste uppfylla följande krav:

A) Kunna påvisa en direkt eller indirekt etnisk, medborgerlig eller kulturell tillhörighet till det belarusiska folket, eller vara rekommenderad av minst två existerande medlemmar.
B) Vara solidarisk med föreningens värderingar och målsättningar.
C) Betala den fastställda medlemsavgiften, för närvarande 100 kr/år.

Vad ingår i medlemskapet?

Alla medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid årsmöte/föreningsmöte och har där rätt att yttra sig. Närvarande medlem som har betalat årsavgiften för föregående verksamhetsår har även rätt att delta i omröstningar.

Hur blir man medlem?

Orgnr: 802449-2129, Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank, BankGiro 725-0616

© 2020 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.