Öppet brev till EKN

Öppet brev till EKN

Vi, medlemmar i föreningen Sveriges Belarusier, stödjer kraven från Koordinationsrådet och Folkets anti-krisråd på att säga upp låneförsäkringen på 101 miljoner euro, utfärdad av ett konsortium
av ledande tyska banker KFW IPEX Bank och Landesbank Hessening Thurzen Girotrale.

Vi, medlemmar i föreningen Sveriges Belarusier, stödjer kraven från Koordinationsrådet och Folkets anti-krisråd på att säga upp låneförsäkringen på 101 miljoner euro, utfärdad av ett konsortium av ledande tyska banker KFW IPEX Bank och Landesbank Hessening Thurzen Girotrale.

Genom att direkt eller indirekt samarbeta med de statsägda företagen Minskenergo och CHP-5 i Belarus bryter ni mot de första tre principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI 1-3) och företagsansvar (UN Global Compact Principles 1-3). Vi vill fästa er uppmärksamhet på följande:

1. De ändringsförslag till arbetsrättslig lagstiftning som antogs av det belarusiska “representanthuset” i första läsningen berövar arbetstagarna ett av deras mest effektiva verktyg för att försvara sina medborgerliga rättigheter och arbetsrättigheter, nämligen strejkrätten. Lagförslagen, om de antas, kränker dessutom på ett flagrant sätt landets konstitution och ILO:s konvention nr 87 ”Om föreningsfrihet” som Belarus ratificerat och där strejkrätten garanteras. ILO:s rapport om kränkningar av arbetstagarnas rättigheter finns i rapporten av Internationell Arbetsorganisation: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_776025.pdf?fbclid=IwAR29wj6ihTVww76ivtKBcPZB1qdloWWSVFdCOVGqDT7EEEk7sRY-UMIxSO8#page4

2. På Minskenergo och Minsk CHP-5 har det förekommit dokumenterade massuppsägningar av anställda som deltagit i fredliga demonstrationer mot det riggade valet i augusti 2020 samt mot övervåld, tortyr och våldtäkter som begåtts av regimens säkerhetsstyrkor. Mer information finns i FN-rapporten:

https://www.hrw.org/news/2020/09/15/belarus-systematic-beatings-torture-protesters

Den 18 mars 2021 avskedades dessutom Alexander Buzo, chef för Minskenergofilialen Minsk Fjärrvärmenät då han, enligt företagets medarbetare, vägrade avskeda anställda som deltog i fredliga demonstrationer i augusti-september 2020.

Nedan finns det information om flera personer som har blivit sparkat från Minskenergo och CHP-5. Dem här personerna har förlorat sitt jobb och därmed  möjlighet till självförsörjning. Man kan läsa deras historier via länkarna nedan. 

Alexander Lazarev (https://help.honest-people.by/people/1018)

Kseniya Surovitskaya (https://help.honest-people.by/people/1030)

Victoria Mikheenko (https://help.honest-people.by/people/1029)

А. (https://help.honest-people.by/people/999)

Men den listan är tyvärr långt ifrån att vara fullständig. Listan ovan skapades för att hjälpa dessa människor genom att skänka pengar. Man kan göra det via plattformen avsedd för hjälp till offer av Lukashenkos regim.

3. Kränkningar av arbetstagarnas rätt att ansluta sig till oberoende fackföreningar. Statliga fackföreningar är ett mäktigt verktyg i Lukasjenkos händer och utgör i själva verket ett verkställande organ för regimens repressalier. Chefen för det statliga fackförbundet Michail Orda ledde Lukasjenkos kampanjstab i valet 2020 och deltog i insamlingen av underskrifter bland statsanställda där de tvingades skriva under namninsamlingen för Lukasjenkos kandidatur. Statliga fackföreningar kan inte på något sätt betraktas som oberoende.

Alla ovanstående fakta är ett resultat av rättssystemets sammanbrott i Belarus. Sedan presidentvalet i augusti 2020 finns inte en enda ekonomisk verksamhetssfär kvar i Belarus där arbetstagarna inte förtrycks för sina politiska åsikter.

Varje ansvarsfull affärspartner behöver förstå att situationen som råder efter valet innebär att Lukasjenkos regim saknar legitimitet, att den inte har rätt att ingå ekonomiska förbindelser med någon och att transaktioner med regimen riskerar att betraktas som olagliga.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller behöver mer information gällande situationen i Belarus!

З павагай
Med vänliga hälsningar
Best Regards
    Sveriges Belarusier                                        

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Грамадзкае аб’яднаньне беларусаў Швeцыі

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Мы ў Facebook і Twitter

Калі вы выявілі арфаграфічную або фактычную памылку, паведаміце нам, выбраўшы гэты тэкст і націснуўшы
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: