Skrivet om Belarus

Så svarade Teliasonera om affärerna i Vitryssland

Detta är kommunikationsdirektör Cecilia Edströms svar i dess helhet på frågor från DN.se om Teliasoneras affärer i Vitryssland.

1. Teliasonera bekänner sig till FN:s Global Compact-regler, som bland annat stipulerar att företag varken direkt eller indirekt ska medverka till att mänskliga rättigheter kränks. Vad anser Teliasonera att detta betyder för en telekom- och internetoperatör som är verksam i en diktatur som inte lever upp till rättsstatliga principer?

Svar: TeliaSoneras affär handlar om att ge våra kunder möjligheter att kommunicera. Utbyggda telekommunikationer bidrar till ekonomisk tillväxt och ett mer öppet samhälle. När det gäller brist på mänskliga rättigheter är våra tjänster en del av lösningen, inte problemet i sig. Vi tar inte politisk ställning, men är väl medvetna om att fler av de länder där vi bedriver verksamhet rankas som högriskländer när det handlar om mänskliga rättigheter. Vår utgångspunkt är att så länge det inte finns FN- eller EU-sanktioner mot att bedriva verksamhet i ett land och vi gör bedömningen att vi kan bedriva en etiskt och finansiellt sund affär, är det bättre både för oss och för befolkningen i landet att vi finns på plats och investerar i kommunikationsmöjligheter.

Sedan ett år tillbaka har vi en koncerngemensam “Code of Ethics and Conduct”, som vi också arbetar med att implementera i de verksamheter där vi har ägarintressen. Den tar sin utgångspunkt i våra gemensamma värderingar och internationella standarder för multinationella företag. Vårt hållbarhetsarbete är integrerat med bolagsstyrningen och den dagliga verksamheten i koncernen.

2. Vilka avvägningar har Teliasonera som stor delägare i Turkcell gjort när det gäller risken att i Vitryssland bli inblandad i brott mot Global Compacts regler?

Svar: TeliaSonera äger direkt och indirekt 38% av aktierna i Turkcell (där vi har två av totalt sju styrelseplatser) som i sin tur äger 80% i sitt dotterbolag i Vitryssland. Det innebär att vi är minoritetsaktieägare och inte har managementansvar i bolaget. Styrelsen i bolaget fattar beslut om investeringar baserat på en grundlig analys, en så kallad due diligence, där både bolaget, ekonomiska och politiska förhållanden undersöks. Hur beslutet i Turkcells styrelse togs är inget vi kan kommentera eftersom individuella styrelseledamöter inte kan uttala sig för styrelsen, det är ett ansvar som styrelseordförande har. Styrelseledamöterna i det börsnoterade Turkcell har dessutom ett ansvar mot samtliga aktieägare och inte bara den aktieägare de representerar.

Däremot avstår vi inte från att investera om v det inte finns FN- eller EU-sanktioner mot investeringar i ett specifikt land och vi kommer fram till att vi kan driva en affärsmässigt sund verksamhet där i enlighet med våra etiska riktlinjer. Telekommunikation är ett mycket kraftfullt verktyg för social utveckling och i kampen för mänskliga rättigheter. Ett av FN:s millenniemål är till exempel att kommunikationsnäten ska byggas ut så de kommer alla till del.

3. Vilken information har Teliasonera om de skyldigheter som Turkcell/Best har enligt vitrysk lag att bistå myndigheterna med elektronisk övervakning?

Alla företag måste följa de lagar och regler som gäller i de länder där de verkar, men eftersom vi inte har managementansvar i bolaget bör frågan ställas till Turkcell.

4. Har Teliasonera skaffat sig information om i vilken utsträckning Turkcell/Best varit tvungna att bistå vitryska myndigheter med elektronisk övervakning?

Nej, den dagliga verksamheten hanteras av Best (dotterbolag till Turkcell), då TeliaSoneras ägarandel i bolaget är låg och TeliaSonera inte har kontroll över management.

DN.se

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Грамадзкае аб’яднаньне беларусаў Швeцыі

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Мы ў Facebook і Twitter

Калі вы выявілі арфаграфічную або фактычную памылку, паведаміце нам, выбраўшы гэты тэкст і націснуўшы
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: