EU måste agera med kraft

Sverige och EU måste agera och visa regimen i landet att deras oacceptabla agerande får konsekvenser. Bland annat måste reserestriktionerna för Lukasjenko och ett fyrtiotal andra makthavare kvarstå, skriver Christian Holm och Christofer Fjellner (M).

Idag (12/1) deltar vi som representanter för Sverige vid Europeiska Unionens extrainsatta möte med anledning av situationen i Vitryssland och vad som skett i landet efter det så kallade presidentvalet den 19 december.

Sverige har tillsammans med ett antal andra länder kraftfullt fördömt de händelser som skedde under valdagen och som skett därefter, med våld, hot och fängslanden av oppositionella, journalister, advokater och andra personer som visat sitt missnöje över det uppenbara valfusket.

Även EU och en lång rad av dess medlemsländer har fördömt händelserna, men måste bli än tydligare. Andra EU-länder, däribland Italien, har tyvärr uttryckt visst stöd för regimen. Sverige och övriga medlemsländer måste vara tydliga och inte acceptera någon form av förtryck eller odemokratiskt agerande.

Vi måste ge vårt tydliga stöd till de krafter inom Vitryssland som arbetar för en demokratisk utveckling. Samtidigt måste vi även agera och visa regimen i landet att deras oacceptabla agerande får konsekvenser.

Sedan 2008 finns en överenskommelse mellan EU och Vitryssland om att bland annat suspendera de reserestriktioner som finns för den vitryske presidenten Lukasjenko och ett fyrtiotal av hans närmaste medarbetare. För denna och övriga eftergifter fanns en rad krav. Frigivande av politiska fångar och en förbättrad och mer demokratisk vallag var två av kraven.

Efter valet greps omkring 700 personer och många av dessa sitter fortfarande fängslade. Därutöver misshandlades många och många har hotats. Suspenderingen av reserestriktionerna måste därför upphöra omgående.

EU bör också överväga hur vi hanterar juridiska domare och rektorer vid skolor och universitet som relegerar sina elever och studenter som engagerar sig politiskt. Kanske bör reserestriktioner även gälla för dessa.

Samtidigt är det viktigt att inte isolera det vitryska folket. EU bör därför kraftigt sänka eller helt ta bort avgiften på visum och minska byråkratin kring ansökningarna. Än tydligare stödja studenter som kastas ut från universitet på grund av politisk verksamhet genom att erbjuda studieplatser för dessa inom EU. Därutöver borde ett omfattande studieutbytesprogram med tillhörande stipendier för vitryska studenter i allmänhet införas så att de ges möjlighet att utbilda sig inom EU och därmed öka utbytet mellan unionen och Vitryssland.

Utöver detta behövs utbyte mellan våra länder på många områden. Det civila samhället med föreningsliv och frivilligorganisationer, mellan företag och genom handel och i andra kontakter som normalt sett sker mellan länder, undantaget de ledande delarna av regimen.

EU får aldrig stilla se på och därmed acceptera att befolkningen i ett land, dessutom ett av våra grannländer, utsätts för övergrepp och förvägras sina demokratiska rättigheter.

CHRISTIAN HOLM (M)

riksdagsledamot och valövervakare i det vitryska valet,

ordförande i riksdagens Vitrysslandsnätverk

CHRISTOFER FJELLNER (M)

europaparlamentariker,

ledamot i parlamentets Vitrysslandsdelegation

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: