PRESSMEDDELANDE FRÅN SVERIGES BELARUSIER

Den senaste tidens eskalerande diplomatiska konflikt mellan Sverige och Belarus är en mycket bekymmersam trend i relationen mellan våra två hemländer. Sveriges Belarusier, vars uppgift bland annat är att föra svenskar och belarusier närmare varandra, ser den ömsesidiga utvisningen av diplomater som ett starkt bakslag för våra strävanden.

Belarusier som är bosatta i Sverige, våra belarusiska vänner och släktingar samt våra svenska vänner och makar kommer att drabbas hårt av denna händelseutveckling. Det kommer att blir svårare att få visum, våra affärskontakter hotas och våra möjligheter att utnyttja våra medborgerliga rättigheter, såsom att delta i politiska val, erhålla pass och konsulära tillstånd går ner till ett minimum. Likaså blir det mycket svårare för våra vänner och släktingar i Belarus att besöka oss i Sverige i och med stängningen av den svenska ambassaden i Minsk.

Som Sveriges belarusiska (vitryska) invandrarförening vill vi samtidigt markera att Sveriges Belarusier fördömer den belarusiska statens beslut att inte förlänga den svenska ambassadörens visering och lägger skulden för den därefter uppkomna konflikten ensidigt på den belarusiska regimen och dess ledare Alexander Lukasjenka i synnerhet. Vi anser att Stefan Eriksson har under hela sin tid som Sveriges ambassadör i Minsk agerat i linje med det svenska regeringens politik gentemot Belarus, vars uttalade ställningstagande är att stödja det civila samhället, människorättsorganisationer och demokratirörelsen, ett ställningstagande som även Sveriges Belarusier delar.

Med sitt genuina engagemang för den belarusiska kulturen, historien, musiken och språket, som Stefan Eriksson för övrigt har lärt sig att tala obehindrat, har denne svensk förtjänat en stark respekt bland det belarusiska folket och har blivit en symbol och en förebild för många belarusier, som tidigare varit vana att inte bli sedda som en distinkt nation av andra utlänningar. Vi beklagar djupt att de belarusiska statliga medierna och deras högsta ideolog har ägnat den senaste veckan åt ogrundad och vansinnig smutskastning av denna mycket hederliga man, som istället borde ha fått en medalj och en gata döpt efter sig.

Vi tar därmed totalt avstånd från alla påhopp och anklagelser mot både den svenska ambassaden och Sverige som har hörts från Minsk under den senaste tiden. Lukasjenkas och hans mediers kritik mot Sverige är primitiv, barnslig och helt typisk för diktaturstater. Vi vill vända oss till det svenska samhället och uppmärksamma svenskarna på att dessa lögnaktiga röster inte är det belarusiska folkets röst, och definitivt inte de svenska belarusiernas.

Vi är tacksamma för att Sverige vågar stå upp för våra landsmäns rättigheter, även om det kostar Sverige en och annan örfil från en repressiv regim som säger sig representera det belarusiska folket. Ett särskilt tack vill vi rikta till utrikesminister Carl Bildt för att han inte har vikt sig för Lukasjenkas skrämsel utan har markerat att demokratiska värderingar är viktigare än diplomatisk pragmatism.

Vi hoppas att den svenska regeringen ska göra allt för att i möjligaste mån försöka förhindra att denna konflikt skulle leda till ett minskat socialt, kulturellt och ekonomiskt utbyte mellan våra länder. Den svenska närvaron i Belarus på alla plan, liksom möjligheten för belarusier att besöka Sverige, är oerhört viktiga för att det belarusiska civila samhället ska kunna växa fram trots regimens repressalier, och att en Sverigefientlig militärdiktatur inte ska kunna slå rot på andra sidan Östersjön.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Грамадзкае аб’яднаньне беларусаў Швeцыі

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Мы ў Facebook і Twitter

Калі вы выявілі арфаграфічную або фактычную памылку, паведаміце нам, выбраўшы гэты тэкст і націснуўшы
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: