Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2017

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat)
2. Godkännande av dagordning
3. Val av årsmötesordförande
4. Val av årsmötesekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Verksamhetsberättelse
7. Ekonomisk berättelse
8. Revisionberättelse
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Behandling av styrelsens förslag och motioner
11. Fastställande av medlemsavgift
12. Val av:
a. Ordförande på ett år
b. Kassör på ett år
c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst 5 st, plus 3 suppleanter
d. Valberedning
e. Revisor
13. Övriga val
a. Firmatecknare
14. Övriga frågor
a. Ändring av stadgar från förra årsmötet (mars 2016), som passar till 2017.
b. Ny design av Sveriges Belarusier hemsida presenteras.

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: