19 maj 2018 Sveriges Belarusier Extra årsmöte

Föreningen Sveriges Belarusier kallar sina medlemmar på extra årsmöte. Mötet ska äga rum den 19:e maj 2018 17:00, lördag. Information om plats där mötet ska äga rum kommer att publiceras lite senare.

Dagordning till Sveriges Belarusiers extra årsmöte

1) Godkännande av ändringar i stadgarna
Årsmöte i mars godkänt enhälligt att ändra punkten i stadgarna så att antingen kassören eller ordföranden har rätt ensam att skriva under i föreningens namn.

2) Fastställande av medlemsavgift
Sveriges Belarusiers styrelsen föreslår att minska medlemsavgift till 50 SEK per år och medlem. Styrelsen föreslår även om man betalar medlemsavgift under perioden 1:a september – 31:a december så gäller det även för kommande år.

Enligt stadgarna vid extra årsmötet får endast de ärenden behandlas för vilka mötet utlysts. Mötesspråket är belarusiska och svenska.

Vi påminner också att rätten att rösta har bara oficiella medlemmar, det betyder dem, som har betalat medlemsavgift för det löpande kalenderåret. Ni kan betala till vårt bankkonto (5215-1086143 i SEB Bank), BankGiro (725-0616) eller med kontant under mötet. Medlemsavgift är för nuvarande 100 kronor.

Mer info – i Facebook event här 

Vällkommen!

[bws_google_captcha]

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: