Brev till UD

Den 1 Juli fick Peter Eriksson, Sveriges biståndminister, ett brev från Sveriges Belarusier. I brevet lyfter vi fram frågan om namn på landet Belarus som är fortfarande marginal i Sverige. De mesta använder Vitryssland som leder till missförståelser och missuppfattningar. Mer än 40 organizatoner håller med oss och har signerat brevet. UD har redan meddelat oss att de återkommer med svaret. Läs hela texten bifogat.

“Käre Peter Eriksson

Det var mycket glädjande för oss när du som nytillträdd biståndsminister betonade vikten för demokratiutvecklingen i Europa och uttryckte ambitionen att öka demokratibiståndet till länderna inkluderade i det Östliga partnerskapet. Riktat svenskt bistånd till det civila samhället i dessa länder kan göra mycket för att långsiktigt stärka demokratin, freden och sammanhållningen på vår kontinent. Vi skulle dock vilja uppmärksamma dig på att demokratiseringen av Östliga partnerskapets länder inte enbart kan lösas med mer bistånd. Ibland krävs också handlingar och markeringar av symbolisk betydelse som behöver göras på hemmaplan.

Det är viktigt att vara medveten om hur olika länders språkbruk påverkar Östliga partnerskapets närmande, sammarbeten, identitet och inställning till EU. Östliga partnerskapets stater är fortfarande relativt unga och sköra demokratier och halvdemokratier. Därför blir ord, namn och begrepp kraftfulla symboler som signalerar en tillhörighet. Den svenska regeringen har alltid varit rakryggad och tydlig i sina fördömanden av Kremls retorik om ”intressesfärer” och Sverige har oftare än många andra EU-länder uppvisat en inkluderande attityd gentemot sina östeuropeiska grannar. Men på ett område kan den svenska regeringen förbättra sitt ordval, och det är den officiella användningen av landsnamnet ”Vitryssland”.

Vitryssland bytte officiellt namn till ”Belarus” för 28 år sedan, något som vi anser är på tiden att speglas i det svenska språket. Den belarusiska diasporan i Sverige har sedan många år tillbaka vädjat till den svenska regeringen, vars officiella språkbruk är basen för vad länder kallas på svenska, att bejaka denna namnändring och ersätta den missvisande och förlegade benämningen “Vitryssland” mot något mer neutralt. Efter flera års vädjanden gick Utrikesdepartementet (UD), år 2014, med på att lägga till namnet “Belarus” i sin utrikes namnbok, om än inom parentes efter ”Vitryssland”. Efter det har begreppen ”belarusier” och ”belarusisk(a)” gradvis förankrats i det svenska språkbruket. Den belarusiska ambassaden använder numera enbart dessa begrepp i alla sina skrivningar på svenska.

Flera större svenska medier, däribland Dagens Nyheter, använder sedan flera år tillbaka principiellt enbart ”Belarus” och ”belarusisk”. Den enda verksamma belarusiska invandrarföreningen i Sverige kallar sig ”Sveriges Belarusier”. Svenska Akademien har redan för tio år sedan öppnat upp för att introducera begreppen “belarusier” och “belarusisk(a)” i SAOL (Svenska Akademins ordlista för svenska språket). Till och med Carl Bildt, som i egenskap av utrikesminister sköt ner frågan 2009, skrev den 13e oktober 2015 på sin Twitter ”Jag tycker nog att det nu är dags att ändra från Vitryssland till Belarus”. Den 25 augusti 2017 använde även utrikesministern Margot Wallström benämningen “Belarus” i sin debattartikel om en kärnvapenfri värld i SvD.

Faktum kvarstår dock att ”Vitryssland” är det namn som UD och regeringen fortsätter att använda, och med det sätter man standarden för resten av Sverige, inklusive de oberoende språkinstitutionerna som Språkrådet och Språkvårdsgruppen, vars språkliga rekommendationer utgår från UD:s officiella val av landsnamn. Det är svårt att föreställa sig ett säkrare sätt att få ett folk att känna samhörighet med Ryssland än att sätta ”ryssland” i deras landsnamn.

Undertecknade vill därför vända sig till biståndsministern och utrikesdepartementet med en ny uppmaning om att regeringen officiellt ska övergå till att bruka landsnamnet ”Belarus” och formerna ”belarusier” och ”belarusisk(a)” samt att de tidigare brukade ”Vitryssland”, ”vitryss” och ”vitrysk(a)” ska strykas från UD:s utrikes namnbok och helt fasas ut från officiell användning. Vi vill också uppmana ministern att inte låta denna fråga, än en gång, överlämnas till språkinstitutionerna och språkvårdare, då detta inte är språkvårdsfråga, utan en ren och skär politisk symbolfråga av samma slag som gällde då regeringen officiellt introducerade begreppen Myanmar, Kambodja, Sri Lanka och Nordmakedonien.

Det finns mycket Sveriges regering och EU kan göra för att stötta östeuropeiska länders närmande till EU och motverka deras drift mot rysk dominans, men en av de absolut lättaste sakerna är att ta bort ”ryssland” från deras svenska namn. Vi hoppas innerligt på att ministern gör allt i sin makt för att detta ska ske och är villiga att bistå ministern med nödvändigt stöd om sådant skulle efterfrågas.

Med vänliga hälsningar,

Alesia Rudnik, Ordförande, Sveriges Belarusier

Anna Stenvinkel, Generalsekreterare, Forum Syd

Svenska civilsamhällets nätverk för EaP & Ryssland (32 organizationer)

Sofia Strive, Projektkoordinator, Svenska civilsamhällets nätverk för EaP & Ryssland

Lena Wallquist, Internationell chef, MÄN

Peter Söderlund, Ordförande, X-cons

Karina Shyrokykh, Talesperson, Unga Ukrainare i Sverige

Åsa Ohlsson, Projektledare för Belarus, Frilans Syd

Jan Runfors, Ordförande Hela Sveriges Ska Leva Stockholms län

Yousef Yebari, Ordförande, Föreningen Framtidståget

Annelie Börjesson, Ordförande, Svenska FN-förbundet

Stefan Eriksson , Sveriges ambassadör i Belarus 2008-2012  

Jakob Hedenskog, Belarus-analytiker”. 

Lämna ett svar

Your email address will not be published.

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: