Iryna Azaranka

19 maj 2018 Sveriges Belarusier Extra årsmöte

Föreningen Sveriges Belarusier kallar sina medlemmar på extra årsmöte. Mötet ska äga rum den 19:e maj 2018 17:00, lördag. Information om plats där mötet ska äga rum kommer att publiceras lite senare. Dagordning till Sveriges Belarusiers extra årsmöte 1) Godkännande av ändringar i stadgarna Årsmöte i mars godkänt enhälligt att ändra punkten i stadgarna så att antingen kassören eller ordföranden har rätt ensam att skriva under i föreningens namn. 2)

Protokollet till Årsmöte 2018

2018_03_11 – Protokoll från Årsmöte 2018 2018_03_11 – Protokollsutdrag – Firmatecknare Revisionsberättelse 2017 Balansrapport 2017

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2018: 1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat) 2. Godkännande av dagordning 3. Val av årsmötesordförande 4. Val av årsmötesekreterare 5. Val av protokolljusterare 6. Verksamhetsberättelse 7. Ekonomisk berättelse 8. Revisionberättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner 11. Fastställande av medlemsavgift 12. Val av –a. Ordförande på ett år –b. Kassör på ett år –c. Övriga

11 mars 2018 Sveriges Belarusier Årsmöte

Föreningen Sveriges Belarusier kallar alla belarusier eller er som är intresserade av Belarus, på kommande årsmöte 2018. Mötet ska äga rum den 11:e mars 2018 på vår vanlig lokalen i Gröndal (https://www.hitta.se/kartan?s=832ee791) Dagordningen kommer att publiceras senare, men senast en vecka innan årsmöte. Om ni önskar delta i styrelsearbete i 2018, skriv gärna ett meddelande om det till info@sverigesbelarusier.se senast den 4:e mars 2018. Andra förslag eller frågor, som ni

Protokollet till Årsmöte 2017

2017_03_19 – Protokoll från Årsmöte 2017 2017_03_19 – Resolution på Årsmöte 2017 Balansrapport 2016 Revisionsberättelse 2016

Dagordning till Sveriges Belarusier Årsmöte 2017

1. Årsmötets behörighet (fråga om årsmötet är behörigen sammankallat) 2. Godkännande av dagordning 3. Val av årsmötesordförande 4. Val av årsmötesekreterare 5. Val av protokolljusterare 6. Verksamhetsberättelse 7. Ekonomisk berättelse 8. Revisionberättelse 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 10. Behandling av styrelsens förslag och motioner 11. Fastställande av medlemsavgift 12. Val av: a. Ordförande på ett år b. Kassör på ett år c. Övriga styrelseledamöter, minst 3 st och högst

19 Mars 2017 den årliga kongress av SVERIGES BELARUSIER

Föreningen Sveriges Belarusier kallar alla belarusier eller er som är intresserade av Belarus, på kommande årsmöte 2017. Mötet ska äga rum den 19:e mars 2017 på vår vanlig lokalen i Gröndal (https://www.hitta.se/kartan?s=832ee791) Kl. 16.30 börjar vi med att titta på filmen Viva Belarus.Kl. 18.00 rapporterar vi om föreningens verksamhet i 2016 och väljer ny Styrelse. Detta år erbjuder vi att genomföra den officiella delen som informell vänlig middag. Om ni

Föreningen Sveriges Belarusier

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Vi på Facebook och Twitter

Om du hittar ett stavfel eller ett faktiskt fel, berätta för oss genom att markera den här texten och klicka
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: