Betyder inte “Belarus” ordagrant “Vitryssland”?

Att ställa likhetstecken mellan “Belarus” och “Vitryssland” skulle vara att ställa likhetstecken mellan Rutenien och Ryssland, vilket är inkorrekt, även om det ofta görs på grund av slarv och okunskap. Rutenien (Rus, Kievriket) var ett medeltida rike som upphörde att existera på 1200-talet, varpå Rutenien och Rus levde kvar som geografiska benämningar inom staterna som uppstod på samma område senare. Ryssland är en modern federal stat, vars territorium endast till en mindre del överlappar med det forntida Rutenien. Större delen av det gamla Ruteniens territorium tillhör idag andra stater än Ryssland. Med det sagt är det rätt att säga att även Rysslands historia är nära sammanflätad med Rutenien och att namnet “Ryssland”, precis som “Belarus”, etymologiskt härstammar från “Rus”. Dock betyder “härstammar från” något helt annat än “lika med”. Människan och schimpansen härstammar båda från samma forntida primatsläkte, hominini, och ordet “human” är etymologiskt besläktat med hominini. Men en människa är inte samma sak som en hominin, och det är heller inte en schimpans.

2008 gav förlaget Ruin ut den belarusiske författaren Vasil Bykaus kortroman ”Veteranen” på svenska. I översättningen används konsekvent ”Belarus” istället för ”Vitryssland”, och i ett efterord reder översättaren Nils Håkanson ut begreppen:

”Problemet sitter i ordets efterled och sammanblandningen av två historiska och kulturella storheter – Ryssland och Rus. Det förra begreppet avser den statsbildning som växte fram kring Moskva och S:t Petersburg och vars historia idag är vårt samtida Rysslands historia. Det senare avser en äldre och mer kortvarig statsbildning – Kievriket, eller Kievskaja Rus – ett östslaviskt rike med centrum i Kiev, vilket existerade ca 800-1200 e. Kr. och som var en betydande europeisk makt under 900- och 1000-talen. […] Av Kievriket fick det senare Ryssland åtskillligt i arv: den bysantinska kristendomen, den kyrilliska skriften, kupolerna, ikonerna, legenderna, de historiska anekdoterna, ett och annat stränginstrument etc. – i själva verket så mycket att historien om Ryssland med nödvändighet även inbegriper historien om Rus, vilket också speglas i den förvirrande etymologiska likheten mellan de båda orden.”

Inte sällan motiverar vissa likställandet mellan Rus och Ryssland med att Ryssland skulle vara den enda rättfärdigade arvingen till det rutenska statsarvet. Denna rysk-chauvinistiska historietolkning antyder att Belarus och Ukraina skulle vara avknoppningar från ett Storryssland man likställer med det Ryska Imperiet, och att befolkningarna i dessa länder inte skulle vara egna folk utan en del av ett större ryskt folk. Det är inte ovanligt att svenska historiker brukar begreppet “Storryssland” när de syftar på Rutenien. Det begreppet har ofta misstolkats som benämning på den moderna staten Ryssland och dess överhetsrelation till Lillryssland, som är en slarvig historisk benämning på Ukraina.

”By now we know that there is no historical basis for the [Russian presumption that Ukraine and Belarus are stray ”Russian” lands because all the three ”descended” from Kyivan Rus]: the lands of contemporary Belarus and Ukraine were part of the Grand Duchy of Lithuania (1289- 1795) and the Polish-Lithianian Commonwealth (1569-1795) after the disintegration of Kyivan Rus. For hundreds of years, the territories of today’s Ukraine and Belarus were known as Rus within the Grand Duchy or the Commonwealth. Muscovy (after 1721 the Russian Empire […]) did slowly advance across the lands of Rus: but Kyiv was not governed by Moscow until 1667, more than four centuries after the fall of Kyivan Rus.”

Timothy Snyder, associate professor of history at Yale University, The Reconstruction of Nations, New Havens and London, 2003:

Denna förvirring med begrepp har tyvärr länge använts av imperialister för att underminera de belarusiska och ukrainska folkens självständiga status.

“…by dexterously juggling with the words, more than one Russian author tries to produce the impression that the White-Ruthenians are Russians. This is a deliberate falsification of facts. The White-Ruthenians are a Slav population, differing from the Russians as regards their language. While it is true that the Russian, Ukrainian and White-Ruthenian dialects are considered by linguists as forming part of the same eastern group of Slavonic languages, it must certainly be recognized that White-Ruthenian is a distinct language.”

Stanislaw Kutrzeba (Professor of Cracow University), The Rights Of Russia To Lithuania And White- Ruthenia, Paris, 1919:

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Грамадзкае аб’яднаньне беларусаў Швeцыі

Orgnr: 802449-2129

Kontonr: 5215-1086143 i SEB Bank

BankGiro 725-0616, Swish 1231036730

E-post: info@sverigesbelarusier.se

Мы ў Facebook і Twitter

Калі вы выявілі арфаграфічную або фактычную памылку, паведаміце нам, выбраўшы гэты тэкст і націснуўшы
Ctrl+Enter.

© 2021 . Powered by WordPress. Theme by Viva Themes.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: